Du er her. 1709 - NVHjagt -

Velkommen til

 

NordVestHimmerlands jagtforening.

 

Nordvesthimmerlands jagtforening blev stiftet den 1. januar 2011, som et resultat af en sammenlægning af foreningerne i Farsø, Strandby, Flejsborg, Overlade, Vester Hornum og Løgstør.

Jagtforeningen råder over Flugtskydningsbanen i Flejsborg (Flejsborg skydecenter) og Riffelbanen i Engelstrup. 

 
Generalforsamling!

 Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag d. 28. februar.
Dagsorden iht. vedtægterne. På valg er Henrik, Bjarne, Mariane og Gustav.

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest syv dage før.

 Foreningen er vært ved en gang aftensmad.,De der vil være med til

denne del, skal tilmelde sig ved formanden.

E-mail:  hj1971@mail.dk

Tlf.: 40831528

Tilmeldingsfrist: Senest torsdag d. 22. februar.

Spisningen starter kl. 18.30, generalforsamlingen kl. 19.30 

Pbv.

 Henrik Juul Jensen

 

Flejsborg skydecenter 

Vi starter sæsonen Lørdag den 24 og den 31. marts kl. 12.00 - 16.00 

 

 

 

 

 

  

Nyheder fra foreningen

Email

MANGLER DU JAGT..?? Så har vi noget... 
Interreseret, så se under jagt.