Kronvildt (tiv).JPG

Jagt i NordVestHimmerlands Jagtforening

Rise Enge
 

Rise Enge Jagtselskabs jagtarealer består af småparceller, som er
ejet af ca. 15 lodsejer. Varierende tæthed, eng og krat (Rise Enge)
og kommuneskoven i Hyllebjerg med tilstødende lejet arealer,
Bukkejagten er inddelt i 3 såter (område) og jagt sker ved lodtræk-
ning

Efterårsjagt: Drivjagt med ca. 20 deltager, som har tilmeldt sig jagten
Du skal være medlem af Nordvesthimmerlands Jagtforening for
derefter at indmelde dig i Konsortiet/Jagtselskabet.

  Her er der nogle datoer for Rise Enge 2019-2020

 
25/4-19 kl. 20.00 skydecentret. Salg af bukkelodder + Salg af lodder til jagten på dåvildt.
28/2-19 kl 09.00 Arbejdsdag vi mødes i Rise enge.
12/10-19 kl 09.00 Jagt vi mødes ved kirken i Hyldebjerg.
09/11-19 kl 09.00 Jagt vi mødes ved kirken i Hyldebjerg.
07/12-19 kl 09.00 Jagt vi mødes ved kirken i Hyldebjerg guleærter efter jagten.
11/01-20 kl 09.00 Jagt vi mødes ved kirken i Hyldebjerg.
 
Tilmelding til jagterne til Bo Sørensen 27285046.

Knæk og Bræk 


Vilsted sø

 

Foreningen råder i fællesskab med Ranum jagtforening over jagten på Vilsted Sø.
Der er 3 områder langs søen, hvor der er mulighed for at udøve trækjagt på ænder og gæs.
Der jages torsdag, fredag og lørdag i lige uger fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solopgang, det samme gør sig gældende ved solnedgang.
Der afholdes en ræve/kokkejagt i januar måned
Der er etableret et konsortium i foreningen som varetager jagten på søen.
Du skal være medlem af Nordvesthimmerlands Jagtforening for at blive medlem af konsortiet.
Pris pr år: Pt. 900,- kr.
Der er pt. ingen ledige pladser, men vil du vide mere eller skrives på ventelisten, så kontakt Henrik på 
 40 83 15 28 eller mail lineoghenrik@os.dk

3.png


Uhrehøj plantage

Plantagen består af 200 hektar blandet nåle og løvskov, af varierende tæthed og alder. 
Der er etableret et konsortium med cirka 40 deltagere. Vi udøver bukkejagt, anstandsjagt på dåvildt og afholder 6 drivjagter. 
Bukkejagt: Er inddelt i 9 områder med hochsitz i hver område. Der trækkes lod, indtil alle der ønsker det har haft en jagtdag, så gives jagten fri resten af sæsonen. Der nedlægges max fem bukke, max en per mand. Der blev i 2015 nedlagt fem bukke.  
Dåvildt: Jagten er også her inddelt i 9 områder. Der fortages ikke lodtrækning men jages efter først til mølle princippet. Der blev i 2015 nedlagt to hjorte.
Fællesjagter: Der afholdes 6 fællesjagter med max 30 deltager, vi har efter 3 år endnu ikke været oppe på 30 deltagere, der er derfor en vis mulighed for at invitere gæster.
Fællesjagterne afholdes som traditionelle drivjagter. Det er heldags jagter. Der serveres morgenmad og nydes medbragt frokost. Der drives fem til seks såter per gang.
Vildt arter: Råvildt, ræv, hare, sneppe.
Vi sætter hygge/samvær højt på dagsordenen.
Du skal være medlem af Nordvesthimmerlands Jagtforening for at få plads i konsortiet.
Pris per år: Pt. 2500,- kr. + betaling for nedlagt vildt.
Vil du vide mere eller skrives op til konsortiet, så kontakt Poul på
 21 81 31 72 eller mail:  fam-markussen@hotmail.dk

unnamed3.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/