NordVestHimmerlands Jagtforening

Bestyrelsen

Ingen tilgængelig beskrivelse.
Formand: Liselotte Eriksen 
Hedevænget 14, Knudstrup
9620 Aalestrup 

Tlf: 51 36 04 87
Mail: lise.flom@gmail.com

Henrik.jpg
Næstformand:  Henrik Juul Jensen                            
Fællesvirkevej 5, Borregaard
9670 Løgstør
Tlf:  98 67 87 11  
Mob: 40 83 15 28 
Mail:  hj1971@mail.dk

IMG_6914_cut.jpg
Kasserer: Finn Lolholm                                             
Ullerupvej 60D,  Aggersund
9670 Løgstør

Mob: 30 50 33 93 
Mail:
 flolholm@gmail.com

Ingen tilgængelig beskrivelse.
Sekretær: Christina Kjær Gade
Torvestræde 4, 2. tv.
9440 Aabybro
Mob: 26 41 80 00
Mail: christina.gade98@gmail.com

Ingen tilgængelig beskrivelse.
Leif Rægaard
Amstedbrovej 7, Lund
7741 Frøstrup
Mob: 23 37 83 50

Ingen tilgængelig beskrivelse.
André López Lybye
Fredsgårdvej 4, Frejstrup
9240 Nibe
Mob: 21 34 40 97

Kan være et billede af Hans Jacobsen
Hans Jacobsen
Gammelholmvej 31
9541 Suldrup
Mob: 20 91 33 77
Mail: hans@hj-agro.dk

IMG_2719_a.jpg
RegnskabsførerPoul Erik Haue
Mølgaardsvej 14
9670 Løgstør 
Tlf: 25 75 19 32

Mail: kph@email.dk

       

                        

Udvalgsformænd:

Flugtskydning: Kasper/ Jesper/ Knud/ Flemming

Riffelskydning: Henrik Pedersen

Jagt: Karsten Thomsen/Henrik Juul Jensen

Hunde:  Niels Peder Greve

Blad / Pr: Finn Lolholm 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/