NordVestHimmerlands Jagtforening

Bestyrelsen

Formand: Liselotte Eriksen 
Hedevænget 14, Knudstrup
9620 Aalestrup 

Tlf: 51 36 04 87
Mail: lise.flom@gmail.com


Næstformand: Leif Rægaard
Amstedbrovej 7, Lund
7741 Frøstrup
Mob: 23 37 83 50


IMG_6914_cut.jpg

Kasserer: Finn Lolholm                                             
Ullerupvej 60D,  Aggersund
9670 Løgstør

Mob: 30 50 33 93 
Mail:
 flolholm@gmail.com


Sekretær: Christina Kjær Gade
Aggersundvej 191, Ågårds Mark
9690 Fjerritslev
Mob: 26 41 80 00
Mail: christina.gade98@gmail.com


Henrik.jpg

Regnskabsfører:  Henrik Juul Jensen                            
Fællesvirkevej 5, Borregaard
9670 Løgstør
Tlf:  98 67 87 11  
Mob: 40 83 15 28 
Mail:  hj1971@mail.dk


André López Lybye
Fredsgårdvej 4, Frejstrup
9240 Nibe
Mob: 21 34 40 97


Hans Jacobsen
Gammelholmvej 31
9541 Suldrup
Mob: 20 91 33 77
Mail: hans@hj-agro.dk


Udvalgsformænd:

Flugtskydning: Leif Rægaard/ Torben Iversen/ Flemming Eriksen/ Søren Tange/ Kasper Pedersen

Riffelskydning: Henrik Pedersen

Jagt: Karsten Thomsen/Henrik Juul Jensen

Hunde:  Niels Peder Greve

Blad / Pr: Finn Lolholm/Christina Kjær Gade 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/