Hjortevildt.

 

I Vesthimmerland er der som bekendt lavet en særfredning af kron og dåvildt, denne fredning udløber i 2018. For kronvildtets vedkommende er der efterhånden en del dyr, så mange at de efterhånden begynder at være til nogen gener for landbruget.

I jægerrådet for Vesthimmerland har vi vendt problematikken, vi har derfor stillet forslag om at lave en blød opstart på kronvildtjagten allerede i 2017. Hjortevildtgruppe Himmerland har modtaget forslaget, og de har set velvilligt på dette.

Vi håber at vildtforvaltningsrådet og ministeriet vil godtage indstillingen.

 

Med venlig hilsen 

Henrik Pedersen

  

 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/