Riffelbanen i Engelstrup.
 

25 års jubilæum

 

Riffelbanen i Engelstrup

 Den 1. maj 2020 er det 25 år siden, at den første skydning blev afviklet på skydebanen i Engelstrup.

 Banens tilblivelse kom i stand efter et langt sejt træk på mere end otte år. Fra starten var der lagt op til, at ”Skydecenter Engelstrup” skulle være et kæmpemæssigt omdrejningspunkt for skydning i Nordjylland. Centeret skulle indeholde en 200 m langdistance bane, 50 m kortbane, 25m pistolbane, hjortebane, Skeet, Trap og en jagtbane.
Et par år senere stod det klart, at opbakningen fra de implicerede var vigende, dels på grund af protester fra lokalområdet og dels økonomien, og Løgstør egnens Jagtforening stod nu alene med projektet. I første omgang forsøgte vi at få en eller anden form for lerdueskydning etableret på arealet, men det viste sig dog ret hurtigt, at pladsen var for trang, da der ikke måtte ske haglnedfald uden for arealet.

Efter dette blev der arbejdet på at lave en hjortebane, hvilket heller ikke var muligt pga. en regel om, at der ikke må være boliger bagved banen i en afstand ud til fem km. En riffelbane med faste skiver var der derimod lige netop plads til, og så var valget taget. Den 1. maj 1995 blev banen indviet, og var de efterfølgende år jagtforeningens samlingspunkt.

 Jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til de instruktører, der har virket på banen gennem tiden, de fleste af de nuværende har været med fra start og er fortsat grundstammen – folk der ikke siger nej .

  

Henrik Pedersen 

Hvis det ikke var for ”coronatider” skulle dagen jo være fejret, vi må se om ikke det kan ske på et senere tidspunkt.


 

Indskydning af jagtriffel i Engelstrup

 

Efter et, for alle, kaotisk forår har vi nu mulighed for at åbne skydebanen i Engelstrup, om end i et stærkt begrænset omfang.

 

Da vi skal overholde alle gældende regler om afstand til hinanden, og max. 10 pers. forsamlet på ét sted, vil det medføre en begrænsning på, hvor hvor mange skytter der er plads til på banen. Der vil kun være plads til tre skytter ad gangen plus en instruktør. Derfor har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde alle at træne inden bukkejagten. Dette er derfor ikke et tilbud om almindelig trænings skydning, hvor vi jo ellers anbefaler alle at kommer på banen og skyde. Men en mulighed for at de, der har fået ny riffel, ny kikkert eller af anden grund har brug for at indskyde/kontrolskyde rifflen inden bukkejagtegt.

Der er kun adgang til skydebanen efter flg. regler:

1. Du skal være tildelt en skydetid, den får du ved at kontakte
Henrik på tlf.:  +45 25 35 27 82 (mellem 18.00 og 21.00)

2. Medbring selv hjælpemidler og evt. liggeunderlag

3 .Når du ankommer, skal du blive ved/i bilen indtil du bliver kaldt frem til standpladsen.

4. Hjælp fra skydeinstruktør foregår på afstand.

5. Der er afsat en halv time pr. skytte, er dette ikke nok må man indstille sig på at bestille en ny tid.

6. Ved endt skydning forlader man banen igen, på grund af forsamlingsforbuddet er der ikke mulighed for socialt samvær.

7. Overhold gældende regler for COVID-19. Har du tegn på luftvejsinfektion, feber, hoste, muskelømhed skal du blive hjemme - Hold afstand - Nys i ærmet - osv.

Dette regelsæt er ens for de tre jagtforeninger, der benytter banen i Engelstrup.

Der skydes hver onsdag fra og med den 29 april ( 18.00 – 20.00 ) samt

lørdag den 2 og 9 maj ( 10.00 – 14.00 )

  

Mvh.

 

Henrik PedersenÅbningstider 2020.

På grund af Corona krisen er riffelbanen i Engelstrup lukket indtil videre.

 

Onsdag den 13. maj                        18.00 - 20.00 

Onsdag den 20. maj  18.00 - 20.00

Onsdag den 27. maj  18.00 - 20.00

Onsdag den 3. juni  18.00 - 20.00

Onsdag den 24. juni  18.00 - 20.00  ( forbeholdt aspiranter til riffelprøve!)

Riffelprøve den 27. juni

Sommer pause

Onsdag den   5. august  18.00 - 20.00

Onsdag den 12. august  18.00 - 20.00

Onsdag den 19. august  18.00 - 20.00

Onsdag den 26. august  18.00 - 20.00

Onsdag den 2. september  18.00 - 20.00

Onsdag den 9. september  18.00 - 20.00

I henhold til vores miljøtilladelse holder riffelbanen lukket fra udgangen af september til start april, samt juli måned.

 

Riffelbanens beliggenhed

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/