Velkommen til NordVestHimmerlands Jagtforening.

 Nordvesthimmerlands jagtforening blev stiftet den 1. januar 2011, som et resultat af en sammenlægning af foreningerne i
Farsø, Strandby, Flejsborg, Overlade, Vester Hornum og Løgstør.

Jagtforeningen råder over Flugtskydningsbanen i Flejsborg (Flejsborg skydecenter) og Riffelbanen i Engelstrup. 

 

OBS! Ny dato for Generalforsamling grundet corona situationen!

Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag d. 26 maj 2021.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest syv dage før.
Foreningen er vært ved en gang aftensmad, de der vil være med til denne del, skal tilmelde sig ved formanden.
Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 22 maj 2021 på lise.flom@gmail.com eller 51360487
Spisningen starter kl. 18.30, generalforsamlingen kl. 19.30

Pbv.
Lise Lotte Eriksen

 

Kalles mindeord i JÆGER

Skuffelse men så sandelig også vrede var hvad vi i bestyrelsen følte da vi så, hvad de mindeord vi havde sendt til JÆGER nr. 4 var blevet til på vejen igennem redaktionen.
Hvad der er gået gal, ved vi ikke før vi har talt med DJ på tirsdag, når kontoret igen er åbent. Vi vælger dog her at bringe de ord der er indsendt fra bestyrelsen og naturligvis kommer det også i JÆGER.

Bestyrelsen

 

Æresmedlem Kalle Pedersen

Det blev en sorgens dag da Tove ringede og fortalte at Kalle var gået bort efter lang tids sygdom.
Det havde ikke været muligt at få kontakt med Kalle de sidste 14 dage.
Men en morgen slog han øjnene op og så direkte på den kvinde som han havde elsket højt i næsten 50 år, så lukkede han igen øjnene og åndede ud.
Den kærlighed som kom til udtryk i dette sidste øjeblik var helt synonymt med måden Tove og Kalle levede på, aldrig var vi i tvivl om at Tove og resten af familien var det
vigtigste i Kalles liv. En kæmpe drivkraft og slider det var Kalle i foreningen igennem mange år, først og fremmest på skydebanen hvor Kalle utrætteligt mødte flere gange om ugen for at vedligeholde banen, åbne og lukke på trænings aftener, hjælpe med et væld af firma arrangementer, Polterabends mm. Kalle fandt altid tid og sammen med Tove og Bjarne udgjorde Kalle rygraden i den udvikling Flejsborg Skydecenter gennemgik i mere end 10 år.
Kalle gav sig også tid til at tage med til møder i DJ og fulgte ivrigt med i alt der skete inden for organisationen, om end det altid skete fra sidelinjen, for sådan ville Kalle det helst. Når det kom til jagten var det de små jagter og bukkejagten Kalle foretrak. Nogle hyggelige timer i godt selskab, betød mere end udbyttet og her var Kalle i sit es.
Som ven var Kalle også meget værdsat, var der brug for hans hjælp, ja så var ingen opgave hverken for stor eller for lille. Tove og Kalles dør var altid åben og det kan slet ikke tælles hvor mange kopper kaffe Tove har brygget, og vi har nydt deres udestue med udsigt til mark og skov.
Kalle vil være savnet på Skydebanen. Men mindst lige så meget rundt omkring i alle de hjem hvor Kalle kom, og hvor han altid havde tid til at snakke med alle i familien, ikke mindst børnene som Kalle altid gav sig tid til en snak med og altid tog i forsvar, hvis vi forældre mente der var grund til en lille irettesættelse.
Vore tanker går i denne svære tid til Tove og resten af familien.
Æret være Kalles minde.

Nordvesthimmerlands Jagtforening

Kære reguleringsjægere

Fødevarestyrelsen ønsker, at alle regulerede mink skal undersøges for COVID19. Dette skal være med til at sikre, at der ikke står et reservoir i naturen, som senere kan give problemer for folkesundheden. Jeg vil derfor anmode alle om at sikre indsamling af regulerede mink – skudt på jagt eller fanget i fælder.
Det er aftalt med Naturstyrelsen, at deres frysere kan anvendes ved indsamlingen. Fryserne tømmes hver 14. dag og dyrene køres DTU, hvor også andet faldvildt undersøges.

Håndtering af dyrene:
Ved håndtering af nedlagte rovdyr skal der bæres handsker og dyret lægges i en pose ved at krænge posen over det og den lukkes med en knude (”hundelortemetoden”). Hænderne sprittes af efter håndteringen.
Der er endnu ikke fundet COVID19 i rovvildt – men I er en kostbar ressource. Så hellere sikker…..
Før dyret lægges i fryseren, sættes et mærke på med dato og sted (koordinater eller præcis gadebetegnelse) for nedlæggelsen/fundsted, jægerens navn, tlfnr og e-mail (så resultatet af undersøgelsen kan fremsendes til dig). Mærket sættes fast med en farvet strip på posen.
Pap-mærker og farvet strip er til rådighed ved fryserne på afleveringsstederne efter tirsdag den 17. november, hvor første afhentning finder sted.
Der har været stor opbakning til indsamling af rovvildt i Nordjylland – vi skulle gerne vise at resten af landet også bakker op.
Er der spørgsmål, så kontakt mig
Venlig hilsen
Mariann Chriel
Specialkonsulent | Arter & Naturbeskyttelse
+45 21 57 70 75 | machr@mst.dk

 

 

 

Skydning i vinter 

Skydetider i vinter vil blive slået op i vores facebook gruppe , tryk på det blå  " F " som linker til gruppen   face1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

blad_2019-20.pdf

 

 

Lokale arrangementer

25.04.2021
Vi vil forsøge, at afholde vores udskudte ordinære generalforsamling, også med spisning, tilmelding til spisning senest d. 16 juni til formanden. Pris 75 kr. Telefon 30482484 eller mail jensdanmark@profibermail.dk K…
30.12.2020
Dagsorden i henhold til vedtægter. tilmelding til eventuel spisning, vil fremgå på foreningens hjemmeside.
29.12.2020
Fredericia & Omegns Jagtforening. Kursus i Transport af ammunition afvikles: Torsdag den 18. marts 2021 kl. 16 til 22. Kurset afvikles i kursuslokale hos ØSTJYSK VÅBENHANDEL Kildeparken 32 i Hedensted fra kl. 16 til…
04.08.2020
Bankospil, torsdag den 10. december 2020 Igen i år holder vi foreningens kæmpe store bankospil i Valhal. Som noget nyt, må du nu have to gæster med. Bankospillet starter kl. 19,00 og dørene åbnes k…
15.02.2020
Indskydning af jagtriffel, med mulighed for hjælp af uddannet riffelinstruktør. Fra kl. 20 også mulighed for at afprøve dine færdigheder med skud til løbende gris, mod en mindre merpris som aftales p&…

Lokale nyheder

9. jan. 2020
Resultatlister fra kvalifikationsskydningen i jagtfeltskydning d. 23. juni 2019 i Ulfborg. Forbundsmesterskabet foregår samme sted d. 22. september 2019.
3. dec. 2019
Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej der er nødvendigt.
3. dec. 2019
Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/