Velkommen til

 

NordVestHimmerlands jagtforening.

 

Nordvesthimmerlands jagtforening blev stiftet den 1. januar 2011, som et resultat af en sammenlægning af foreningerne i
Farsø, Strandby, Flejsborg, Overlade, Vester Hornum og Løgstør.

Jagtforeningen råder over Flugtskydningsbanen i Flejsborg (Flejsborg skydecenter) og Riffelbanen i Engelstrup. 

 

OBS! Ny dato for Generalforsamling grundet corona situationen!

Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag d. 28 april 2021.

Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest syv dage før.
Foreningen er vært ved en gang aftensmad, de der vil være med til denne del, skal tilmelde sig ved formanden.
Tilmeldingsfrist: Senest torsdag d. 22 april 2021 på lise.flom@gmail.com eller 51360487
Spisningen starter kl. 18.30, generalforsamlingen kl. 19.30
Pbv.
Lise Lotte Eriksen

 

Kære reguleringsjægere

Fødevarestyrelsen ønsker, at alle regulerede mink skal undersøges for COVID19. Dette skal være med til at sikre, at der ikke står et reservoir i naturen, som senere kan give problemer for folkesundheden. Jeg vil derfor anmode alle om at sikre indsamling af regulerede mink – skudt på jagt eller fanget i fælder.
Det er aftalt med Naturstyrelsen, at deres frysere kan anvendes ved indsamlingen. Fryserne tømmes hver 14. dag og dyrene køres DTU, hvor også andet faldvildt undersøges.

Håndtering af dyrene:
Ved håndtering af nedlagte rovdyr skal der bæres handsker og dyret lægges i en pose ved at krænge posen over det og den lukkes med en knude (”hundelortemetoden”). Hænderne sprittes af efter håndteringen.
Der er endnu ikke fundet COVID19 i rovvildt – men I er en kostbar ressource. Så hellere sikker…..
Før dyret lægges i fryseren, sættes et mærke på med dato og sted (koordinater eller præcis gadebetegnelse) for nedlæggelsen/fundsted, jægerens navn, tlfnr og e-mail (så resultatet af undersøgelsen kan fremsendes til dig). Mærket sættes fast med en farvet strip på posen.
Pap-mærker og farvet strip er til rådighed ved fryserne på afleveringsstederne efter tirsdag den 17. november, hvor første afhentning finder sted.
Der har været stor opbakning til indsamling af rovvildt i Nordjylland – vi skulle gerne vise at resten af landet også bakker op.
Er der spørgsmål, så kontakt mig
Venlig hilsen
Mariann Chriel
Specialkonsulent | Arter & Naturbeskyttelse
+45 21 57 70 75 | machr@mst.dk

 

 

 

Skydning i vinter 

Skydetider i vinter vil blive slået op i vores facebook gruppe , tryk på det blå  " F " som linker til gruppen   face1.jpg

 

25 års jubilæum

Riffelbanen i Engelstrup

 

Den 1. maj 2020 er det 25 år siden, at den første skydning blev afviklet på skydebanen i Engelstrup.

Banens tilblivelse kom i stand efter et langt sejt træk på mere end otte år. Fra starten var der lagt op til, at ”Skydecenter Engelstrup” skulle være et kæmpemæssigt omdrejningspunkt for skydning i Nordjylland. Centeret skulle indeholde en 200 m langdistance bane, 50 m kortbane, 25m pistolbane, hjortebane, Skeet, Trap og en jagtbane.

Et par år senere stod det klart, at opbakningen fra de implicerede var vigende, dels på grund af protester fra lokalområdet og dels økonomien, og Løgstør egnens Jagtforening stod nu alene med projektet. I første omgang forsøgte vi at få en eller anden form for lerdueskydning etableret på arealet, men det viste sig dog ret hurtigt, at pladsen var for trang, da der ikke måtte ske haglnedfald uden for arealet.

Efter dette blev der arbejdet på at lave en hjortebane, hvilket heller ikke var muligt pga. en regel om, at der ikke må være boliger bagved banen i en afstand ud til fem km. En riffelbane med faste skiver var der derimod lige netop plads til, og så var valget taget.

 Den 1. maj 1995 blev banen indviet, og var de efterfølgende år jagtforeningens samlingspunkt.

Jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til de instruktører, der har virket på banen gennem tiden, de fleste af de nuværende har været med fra start og er fortsat grundstammen – folk der ikke siger nej .

 

Henrik Pedersen

 

Hvis det ikke var for ”coronatider” skulle dagen jo være fejret, vi må se om ikke det kan ske på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

OBS! Ny dato for Generalforsamling grundet corona situationen!

Nordvesthimmerlands Jagtforening afholder generalforsamling i klubhuset Gattenvej 29, Flejsborg, onsdag d. 28 april 2021.

Dagsorden iht. vedtægterne. 
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest syv dage før.
Foreningen er vært ved en gang aftensmad, de der vil være med til denne del, skal tilmelde sig ved formanden.
Tilmeldingsfrist: Senest torsdag d. 22 april 2021 på  lise.flom@gmail.com eller 51360487
Spisningen starter kl. 18.30, generalforsamlingen kl. 19.30
Pbv.
Lise Lotte Eriksen

 

 

 

blad_2019-20.pdf

 

 

Lokale arrangementer

30.12.2020
Dagsorden i henhold til vedtægter. tilmelding til eventuel spisning, vil fremgå på foreningens hjemmeside.
29.12.2020
Fredericia & Omegns Jagtforening. Kursus i Transport af ammunition afvikles: Torsdag den 18. marts 2021 kl. 16 til 22. Kurset afvikles i kursuslokale hos ØSTJYSK VÅBENHANDEL Kildeparken 32 i Hedensted fra kl. 16 til…
04.08.2020
Bankospil, torsdag den 10. december 2020 Igen i år holder vi foreningens kæmpe store bankospil i Valhal. Som noget nyt, må du nu have to gæster med. Bankospillet starter kl. 19,00 og dørene åbnes k…
15.02.2020
Indskydning af jagtriffel, med mulighed for hjælp af uddannet riffelinstruktør. Fra kl. 20 også mulighed for at afprøve dine færdigheder med skud til løbende gris, mod en mindre merpris som aftales p&…
15.01.2020
Info møde angående opstart på hundetræning, her vil der blive orienteret om de nye tiltag der vil være til træningen mandag og onsdag i sæsonen 2020, på mødet vil der også væ…

Lokale nyheder

9. jan. 2020
Resultatlister fra kvalifikationsskydningen i jagtfeltskydning d. 23. juni 2019 i Ulfborg. Forbundsmesterskabet foregår samme sted d. 22. september 2019.
3. dec. 2019
Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej der er nødvendigt.
3. dec. 2019
Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/